fbpx

Dag 17: Leven in het hier en nu

Leven in het hier en nu

Weer klaar voor een nieuwe week? We zijn al op de helft en het is belangrijk dat we even pas op de plaats maken om te kijken waar we zijn. 

We hoppen een beetje van het hier en nu naar de toekomst en een beetje naar het verleden en weer terug. Veranderingen breng je aan in het hier en nu, op basis van wat je wilt in de toekomst. Het verleden geeft je kennis over wat wel en niet bij je past, maar bepaald niet wat je doet. Dat doe jij in het hier en nu!

De dingen die je in het verleden hebt meegemaakt maken wie je nu bent. Voor dingen uit het verleden is het belangrijk dat er geen lading meer op zit. Om dingen los te kunnen laten is het belangrijk dat je kunt accepteren dat de situatie was zoals hij was en dat je je best hebt gedaan om er zo goed mogelijk mee om te gaan, het recht te zetten of het goed te maken. 

Als je alles hebt gedaan wat je kon (met de kennis en kunde van toen) dan kun je situaties uit het verleden los laten. Schuld en schaamte kunnen je in de weg zitten. Deze gevoelens zijn er om je te laten weten dat wat je doet niet bij je past. Zodra je bedenkt wat je wilt met de situatie en gebeurtenis (bij je houden, van je af schrijven, met iemand over praten, loslaten) en ook actie onderneemt, kunnen schuld en schaamte oplossen. 

We gaan in deze 30 dagen niet uitgebreid in op het verleden. Mocht er iets zijn wat je dwars zit en wat je energie kost om ‘eronder’ te houden kan het handig zijn om hier hulp bij te zoeken.  

Een leestip: als het gaat om familiebanden, je plek in het gezin en de manier waarop je bent opgegroeid, kan het boek De Fontein van Els van Steijn je misschien wat inzichten geven.

Wij gaan nu terug naar het hier en nu!

Als je de schaalvragen in de bijlage  af en toe invult, kun je kijken op welke gebieden je iets anders kunt doen om je beter te voelen.

De laatste vraag, met betrekking tot je energie heeft te maken met in hoeverre je dingen doet die bij je passen. Eén kleine kanttekening: als je ziek bent of een lichamelijke beperking hebt het vaak lastig om heel veel energie te voelen. Accepteren dat je minder kunt en je ritme daar op aanpassen maakt dat je weer de regie kunt voelen en je energie goed kunt inzetten.

Ook grote life events (scheiden, verhuizen, gezinsuitbreiding bv) kosten vaak veel energie. Goed kijken waar je je energie in stopt en ruimte voor jezelf nemen om op te laden is dan belangrijk.

Morgen gaan we verder met wat er nodig is om te veranderen.